Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych
przez Dział Administracyjno-Gospodarczy na zakup mebli biurowych:
• 20 marca 2017 r.
• 14 lipca 2017 r.
• 23 października 2017 r.
Zapotrzebowania zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale AG. Proszę o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.
Pozostałe zakupy dokonywane przez dział:
• materiały biurowe, papier do urządzeń biurowych,
• środki czystości i do utrzymania czystości,
• druki świadectw, dyplomów, legitymacji,
zostały ujęte w specyfikacjach przetargowych. Realizacja odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązującej specyfikacji – wykazu materiałów.