Uprzejmie informuję, że zostały ustalone terminy składania wniosków realizowanych przez Dział Administracyjno-Gospodarczy na zakup mebli biurowych:

  • 20 marca 2015 r.
  • 10 lipca 2015 r.1
  • 6 października 2015 r.

Wnioski zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale AG. Proszę o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.

Do pobrania pełna treść dokumentu