Przypominamy, że odbiór towaru, do którego załączony jest protokół dostawy, winien być opatrzony datą jego przyjęcia.