W zakładce Plany zakupów 2016 zamieszczone zostały wzory planów na poszczególne materiały, na rok 2016. Prosimy o ich wypełnienie i przekazanie do Działu Administracyjno-Gospodarczego do dnia 16 listopada br.
UWAGA! Proszę usuwać pozycje, które nie będą zamawiane, z zachowaniem liczby porządkowej.