Meble biurowe i wyposażenie

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział Logistyki na zakup mebli biurowych i sprzętu AGD w roku 2018:
• 30 marca
• 29 czerwca
• 19 października
Zapotrzebowania na zakup mebli zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale Logistyki. Prosimy o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.
Pozostałe zakupy/usługi dokonywane przez dział:
• materiały biurowe, papier do urządzeń biurowych,
• środki czystości i do utrzymania czystości, artykuły higieniczne
• druki świadectw, dyplomów, legitymacji,
• catering
zostały ujęte w specyfikacjach przetargowych. Realizacja odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązującej specyfikacji – wykazu materiałów.

Poniżej opisy mebli ujętych w standaryzacji:

opisy meble i siedziska

plansze meblowe

plansze siedziska