Dział Logistyki
Ul. Oleska 48,
45-052 Opole,
fax 077 452 70 15
ag@uni.opole.pl
Specjalista ds. zaopatrzenia: tel.: 774527055, fax: 774527056

Kierownik
mgr Dorota Raszka tel. 077 452 7016, w sieci UO 7016,
e-mail:draszka@uni.opole.pl

Z-ca Kierownika – obsługa transportu
mgr Ryszard Wolski, tel. 077 452 7017, w sieci UO 7017
e-mail: rwolski@uni.opole.pl

Specjalista ds. administrowania terenami, zasobami lokalowymi i mieszkalnymi
Danuta Zduńczuk, tel. 077 452 70 18, w sieci UO 7018
e-mail: dzdun@uni.opole.pl

Specjalista ds. zaopatrzenia
mgr Zbigniew Florek tel. 077 452 7055, w sieci UO 7055, fax: 774527056, w sieci UO: 7056
e-mail: zflorek@uni.opole.pl

Kierowcy
Juszczyk Janusz
Kamerski Krzysztof