Dział Logistyki
45-052 Opole, ul. Oleska 48
tel. 77 452 7016-18, 77 452 7055
fax 77 452 70 15, 70 56
e-mail: al@uni.opole.pl

Kierownik
mgr Dorota Raszka tel. 77 452 7016, w sieci UO 7016,
e-mail: draszka@uni.opole.pl

Z-ca Kierownika – obsługa transportu
mgr Ryszard Wolski, tel. 77 452 7017, w sieci UO 7017
e-mail: rwolski@uni.opole.pl

Specjalista ds. administrowania terenami, zasobami lokalowymi i mieszkalnymi
Danuta Zduńczuk, tel. 77 452 70 18, w sieci UO 7018
e-mail: dzdun@uni.opole.pl

Specjalista ds. zaopatrzenia
mgr Zbigniew Florek tel. 77 452 7055, w sieci UO 7055, fax: 774527056, w sieci UO: 7056
e-mail: zflorek@uni.opole.pl

Kierowcy
Juszczyk Janusz
Niczke Leszek