Dział Administracyjno-Gospodarczy zbiera zamówienia na zakup kalendarzy.

W celu zamówienia konkretnego kalendarza, prosimy wypełnić zamówienie stanowiące załącznik do pisma. Poprawnie sporządzone zamówienie winno zawierać: dokładne dane zamawiającego oraz potwierdzenie środków finansowych, z jakich wydatek zostanie pokryty. Prosimy także wpisać docelową liczbę zakupu. Jeśli na liście nie ma kalendarzy, jakie Państwa interesują, prosimy dopisać je do listy w tabeli poniżej.

Zamówienie należy złożyć w Dziale Administracyjno-Gospodarczym do dnia 27 października br.

W związku z tym, że zakup kalendarzy będzie jednorazowy, zamówienia złożone po tym terminie nie będą realizowane.

kalendarze-2017-zalacznik