Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 53/2014, od 1 stycznia 2015 r. jednostką realizującą zamówienia na materiały eksploatacyjne do drukarek jest Sekcja ds. Aparatury.