Druki: świadectwa, dyplomy i legitymacje

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr D/11/2018 na sukcesywną dostawę druków: świadectw, dyplomów, legitymacji, wyłoniono dostawcę: Zakład Poligraficzny “Polimer”, ul. Szczecińska 34/2, 75-137 Koszalin.

wzór zamówienia

Wypełnienie tabeli z uwagami jest obowiązkowe.

Informujemy, że po każdorazowej dostawie towaru, osoba składająca zamówienie-przyjmująca towar ma obowiązek przed podpisaniem faktury sprawdzić jej zgodność z zamówieniem, zarówno pod względem cen jak i rodzaju dostarczonego asortymentu.