Środki przeznaczone na wykonanie umowy U/27/2017 zostały wykorzystane.