W wyniku przeprowadzonego postępowania nr …… na sukcesywną dostawę artykułów higienicznych wyłoniono dostawcę:

umowa wygasła

UWAGA! Po przygotowaniu zamówienia proszę usunąć pozycje, które nie będą zamawiane.

Informujemy, że po każdorazowej dostawie towaru, osoba składająca zamówienie-przyjmująca towar ma obowiązek przed podpisaniem faktury sprawdzić jej zgodność z zamówieniem, zarówno pod względem cen jak i rodzaju dostarczonego asortymentu.