Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na: Kompleksowe świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla 49 uczestników, szkolenia wyjazdowego Samorządu Studenckiego w dniach 13.04.2018 – 15.04.2018.

do pobrania: zaproszenie

Usługa zakwaterowania w Opolu

W celu realizacji usługi hotelarskiej (nocleg na terenie Opola) prosimy o wypełnienie wzorów dokumentów i przesłanie ich do Działu Logistyki wraz z zapotrzebowaniem.

zaproszenie usługa hotelarska

formularz oferty usługa hotelarska

umowa usługa hotelarska – wzór

oświadczenie o rozeznaniu rynku

Prosimy o składanie zapotrzebowań wraz z załącznikami co najmniej na 2 tygodnie przez realizacją usługi, ponieważ dokumentacja musi być załączona na stronie BIP-u.

Terminy składania zapotrzebowań na zakup mebli i sprzętu AGD

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział Logistyki na zakup mebli biurowych i sprzętu AGD w roku 2018:
• 30 marca
• 29 czerwca
• 19 października
Zapotrzebowania na zakup mebli zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale Logistyki. Prosimy o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.
Pozostałe zakupy/usługi dokonywane przez dział:
• materiały biurowe, papier do urządzeń biurowych,
• środki czystości i do utrzymania czystości, artykuły higieniczne
• druki świadectw, dyplomów, legitymacji,
• catering
zostały ujęte w specyfikacjach przetargowych. Realizacja odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązującej specyfikacji – wykazu materiałów.

Poniżej opisy mebli ujętych w standaryzacji:

opisy meble i siedziska

plansze meblowe

plansze siedziska

Plany na rok 2018

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2014, Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22.12.2014r. – Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, proszę o sporządzenie planowanych zapotrzebowań wg rodzajów wydatków na rok 2018 wzór planu.

W wykazie powinny być uwzględnione planowane zakupy finansowane w ramach: dydaktyki, badań statutowych, badań własnych, grantów, dotacji, przydzielonych limitów, itp.

Powyższe informacje należy złożyć w Dziale Logistyki w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada br.

 

Zakup mebli w roku 2017

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych
przez Dział Administracyjno-Gospodarczy na zakup mebli biurowych:
• 20 marca 2017 r.
• 14 lipca 2017 r.
• 23 października 2017 r.
Zapotrzebowania zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale AG. Proszę o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.
Pozostałe zakupy dokonywane przez dział:
• materiały biurowe, papier do urządzeń biurowych,
• środki czystości i do utrzymania czystości,
• druki świadectw, dyplomów, legitymacji,
zostały ujęte w specyfikacjach przetargowych. Realizacja odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązującej specyfikacji – wykazu materiałów.

Kalendarze 2017

Dział Administracyjno-Gospodarczy zbiera zamówienia na zakup kalendarzy.

W celu zamówienia konkretnego kalendarza, prosimy wypełnić zamówienie stanowiące załącznik do pisma. Poprawnie sporządzone zamówienie winno zawierać: dokładne dane zamawiającego oraz potwierdzenie środków finansowych, z jakich wydatek zostanie pokryty. Prosimy także wpisać docelową liczbę zakupu. Jeśli na liście nie ma kalendarzy, jakie Państwa interesują, prosimy dopisać je do listy w tabeli poniżej.

Zamówienie należy złożyć w Dziale Administracyjno-Gospodarczym do dnia 27 października br.

W związku z tym, że zakup kalendarzy będzie jednorazowy, zamówienia złożone po tym terminie nie będą realizowane.

kalendarze-2017-zalacznik

Potwierdzenie odbioru towaru

Przypominamy, że odbiór towaru, do którego załączony jest protokół dostawy, winien być opatrzony datą jego przyjęcia.

Plany zakupów na rok 2016

W zakładce Plany zakupów 2016 zamieszczone zostały wzory planów na poszczególne materiały, na rok 2016. Prosimy o ich wypełnienie i przekazanie do Działu Administracyjno-Gospodarczego do dnia 16 listopada br.
UWAGA! Proszę usuwać pozycje, które nie będą zamawiane, z zachowaniem liczby porządkowej.

Zakup mebli biurowych

Uprzejmie informuję, że zostały ustalone terminy składania wniosków realizowanych przez Dział Administracyjno-Gospodarczy na zakup mebli biurowych:

  • 20 marca 2015 r.
  • 10 lipca 2015 r.1
  • 6 października 2015 r.

Wnioski zgodne z obowiązującą standaryzacją ( zarządzenie nr 4/2014 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego) oraz z potwierdzonym źródłem finansowania, należy złożyć w Dziale AG. Proszę o przestrzeganie podanych terminów. Złożenie wniosku po czasie określonym w harmonogramie, spowoduje przesunięcie zakupu na termin późniejszy.

Do pobrania pełna treść dokumentu