Dział AL udostępnia do pobrania następujące druki: Protokół zdawczo – odbiorczy. Na stronie www.zamowienia.uni.opole.pl można pobrać wzory do…więcej →

Dział Logistyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
fax 077 452 70 15
email: ag@uni.opole.pl
Stanowisko ds. zaopatrzenia:
tel.: 774527055, fax: 774527056 więcej →

Zaopatrzenie


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr AG/13/1/2016 na sukcesywną dostawę środków czystości i do utrzymania czystości, (od 23.06.2016r.  …więcej →

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr AG/13/2/2016 na sukcesywną dostawę artykułów higienicznych wyłoniono dostawcę:…więcej →

W wyniku przeprowadzonych postępowań na dostawę materiałów biurowych i papieru biurowego, nr D/17/2015 oraz D/23/2015 dla potrzeb Uniwersytetu więcej →

Uprzejmie informuję, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział Administracyjno-Gospodarczy na zakup mebli biurowych …więcej →

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr D/23/2016 na sukcesywną dostawę druków: świadectw, dyplomów, legitymacji, wyłoniono dostawcę: Zakład Poligraficzny „Polimer”więcej →

Proszę o wypełnienie załączonych wzorów planów na rok 2017. więcej →

Dział Logistyki UO na mapie Opola

CI UO